RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gezondheidsrisico’s van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater

Publicatiedatum: 19 juli 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
In Nederlands oppervlaktewater worden restanten van meerdere gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Mensen kunnen met deze stoffen in contact komen door het drinken van water dat uit dit oppervlaktewater wordt gemaakt.

Andere blootstellingsroutes zijn bijvoorbeeld zwemmen, of het eten van vis waarin de stoffen zich kunnen hebben opgehoopt. Voor elk van deze blootstellingsroutes zijn risicoschattingen gemaakt. Het blijkt dat de gemeten concentraties, ook bij blootstelling aan combinaties van stoffen, geen nadelig effect hebben op de volksgezondheid. Dit blijkt uit twee nieuwe onderzoeken van het RIVM. Risico’s voor het waterecosysteem zijn niet onderzocht.

 

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Gezondheidsrisico’s van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu