RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Invoering bevolkingsonderzoek darmkanker

Publicatiedatum: 01 juni 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker is uitvoerbaar, mits goed voorbereid en stapsgewijs ingevoerd. Ook moet er voldoende capaciteit zijn voor eventuele vervolgonderzoeken.

Bovenstaande blijkt uit een uitvoeringstoets van het RIVM, die minister Schippers van VWS heeft gebruikt bij haar besluit om een bevolkingsonderzoek naar darmkanker in te voeren. De minister heeft op 1 juni 2011 de Tweede Kamer geïnformeerd.

Meer informatie vindt u onder de kopjes 'Download' en 'Zie ook' in de rechterkolom.

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Invoering bevolkingsonderzoek darmkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu