RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Middelen om hoofdluis te voorkomen

Publicatiedatum: 28 september 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Er zijn middelen op de markt die een beschermende werking hebben tegen hoofdluis. Er is echter nog onvoldoende onderzoek bij proefpersonen dat bewijst dat de middelen effectief zijn. Het is ook nog niet bekend óf en hoe snel resistentie optreedt. Het RIVM is, vanwege de mogelijke toename van resistentie en vanwege mogelijke bijwerkingen op langere termijn, geen voorstander van het gebruik van middelen om hoofdluis te voorkomen.

Meer informatie over hoofdluis

foto hoofdluiscampagne 2011

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Middelen om hoofdluis te voorkomen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu