RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nationaal soa/hiv plan 2012-2016

Publicatiedatum: 30 november 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
In het soa/hiv-plan zet het RIVM, in afstemming met alle relevante partijen uit het veld uiteen, hoe de preventie en bestrijding van soa/hiv de komende jaren vorm zal worden gegeven. Dit plan, nu nog concept, dient als kader voor de komende vijf jaar (2012-2016) voor alle partijen die betrokken zijn bij beleid en uitvoering van preventie en curatie van soa/hiv.

Dit sluit aan bij de wens van het veld van soa/hiv, dat heeft aangegeven behoefte te hebben aan een dergelijk plan waar alle partijen in het veld zich aan kunnen binden.

Het uiteindelijke doel van het plan is de vermindering van de infectielast van soa/hiv en daarmee het bevorderen van de seksuele gezondheid.

Onder 'Download' zijn de doelstellingen van het soa/hiv plan te vinden.

Definitieve status van het plan volgt na formele besluitvorming.

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Nationaal soa/hiv plan 2012-2016

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu