RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuw BOT-mi advies brand Moerdijk

Publicatiedatum: 27 januari 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het Beleids Ondersteunend Team milieu-incidenten (BOT mi) heeft meetresultaten en adviezen gereed over het gebied binnen de 10 km zone vanaf Moerdijk.

Het advies is beschikbaar via de websites van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid en de gemeente Moerdijk.

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Nieuw BOT-mi advies brand Moerdijk

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu