RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe WIP-Richtlijn: Hygiëne: Echografisch onderzoek

Publicatiedatum: 10 mei 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Door de Werkgroep Infectiepreventie is de nieuwe WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Hygiënemaatregelen bij echografisch onderzoek' in de definitieve versie geplaatst. De richtlijn is afgeleid van de richtlijn urologie waarin op dit onderwerp commentaar is geleverd.

De WIP wil graag alle inzenders van dit commentaar van harte danken.
Het meeste van dit commentaar is verwerkt in de definitieve versie.

 

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Nieuwe WIP-Richtlijn: Hygiëne: Echografisch onderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu