RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe WIP-Richtlijn: Hygiëne: Toediening medicatie & vloeistoffen via injectie

Publicatiedatum: 10 mei 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Door de Werkgroep Infectiepreventie is de WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen 'Hygiënemaatregelen bij toediening van medicatie en vloeistoffen via injectie' in de definitieve versie geplaatst. De richtlijn is afgeleid van de richtlijn anesthesie waarin op dit onderwerp commentaar is geleverd.

De WIP wil graag alle inzenders van dit commentaar van harte danken.
Het meeste van dit commentaar is verwerkt in de definitieve versie.

 

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Nieuwe WIP-Richtlijn: Hygiëne: Toediening medicatie & vloeistoffen via injectie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu