RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe WIP-Richtlijn: Revalidatie: Lokale toediening geneesmiddelen

Publicatiedatum: 10 mei 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Door de Werkgroep Infectiepreventie is de WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Revalidatiecentra met als onderwerp 'Lokale toediening geneesmiddelen' in de definitieve versie geplaatst.

De WIP wil graag alle inzenders van dit commentaar van harte danken.
Het meeste van dit commentaar is verwerkt in de definitieve versie.

 

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Nieuwe WIP-Richtlijn: Revalidatie: Lokale toediening geneesmiddelen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu