RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe herziene WIP-Richtlijn: Veilig werken: Anesthesie

Publicatiedatum: 15 juni 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Door de Werkgroep Infectiepreventie is er een herziene WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Veilig werken in de anesthesie' geplaatst.

Door de WIP zijn wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke WIP-Richtlijn 'Veilig werken in de anesthesiologie'.
Lees er meer over bij de link onder 'Zie ook'.

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Nieuwe herziene WIP-Richtlijn: Veilig werken: Anesthesie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu