RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Oproep restrictie lampenolie en aanmaakvloeistoffen voor barbecues

Publicatiedatum: 09 november 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Bent u fabrikant van lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues? Lees dan dit nieuwsbericht heel aandachtig! Als fabrikant van lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues moet u voldoen aan de restrictiebepalingen die in bijlage XVII van REACH staan. Entry 3 van bijlage XVII bevat de restrictie voor lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues.

Als fabrikant van lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues moet u voldoen aan de restrictiebepalingen die in bijlage XVII van REACH staan. De laatste aanpassingen van deze bijlage staan in verordening (EU) 276/2010.

Entry 3 van bijlage XVII bevat de restrictie voor lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues. Aan deze stoffen is volgens de EU-GHS/CLP verordening de H-zin H304 (R65 onder de Stoffenrichtlijn) toegekend. De opname van deze stoffen in bijlage XVII brengt bepaalde verplichtingen met zich mee. Met uitzondering van één verplichting, gelden alle verplichtingen vanaf 1 april 2010. De verplichting onder punt 7 (het verstrekken van gegevens over alternatieven voor lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt) gaat in op uiterlijk 1 december 2011. Deze verplichting komt vanwege het voornemen van de Europese Commissie om uiterlijk op 1 december 2014 een dossier voor restrictie in te dienen over aanmaakvloeistoffen voor barbecues en brandstof voor sierlampen die met R65 of H304 worden gekenmerkt én voor het grote publiek bestemd zijn. Dit leidt mogelijk tot een verbod op het in de handel brengen en gebruik van deze producten.

Het is dus in uw belang om actief naar alternatieven stoffen te gaan zoeken die op termijn kunnen worden gebruikt. Tot nu toe hebben geen van de bij REACH betrokken overheidsinstanties gegevens over alternatieven ontvangen. Dit heeft geleid tot een brief van het Ministerie van VWS op 18 oktober jl. naar de Nederlandse fabrikanten van lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues. In de brief wijst het Ministerie op de deadline voor het verstrekken van gegevens over alternatieven voor de hierboven genoemde lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues. U kunt de informatie over genoemde producten zenden naar de contactpersoon bij Bureau REACH of het Ministerie van VWS genoemd in de brief.


Home / Documenten en publicaties / 2011 / Oproep restrictie lampenolie en aanmaakvloeistoffen voor barbecues

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu