RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Protocol om Klebsiella bacterie in ziekenhuis te bestrijden

Publicatiedatum: 15 augustus 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM heeft samen met Duitse, Engelse en Amerikaanse wetenschappers een protocol ontwikkeld voor een test waarmee ziekenhuizen een uitbraak van de Klebsiella pneumoniae snel kunnen opsporen Het protocol voor deze test is vandaag beschikbaar gesteld aan alle Nederlandse ziekenhuizen.

Het volledige Engelstalige persbericht kunt u vinden in de rechterkolom onder de kop 'Zie ook'.

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Protocol om Klebsiella bacterie in ziekenhuis te bestrijden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu