RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Samenvatting en advies deskundigenberaad Q-koorts

Publicatiedatum: 15 juli 2011
Wijzigingsdatum: 06 augustus 2018

Op 14 juni 2011 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een deskundigenberaad belegd met betrekking tot de noodzaak voor het handhaven van het huidige veterinaire maatregelenpakket ter preventie van Q-koorts.

Tijdens dit beraad is de huidige stand van zaken op het gebied van Q-koorts en de risico’s voor de volksgezondheid besproken. Daarnaast is het huidige veterinaire maatregelenpakket beoordeeld.

In de adviesbrief, rechts onder Download, vindt u de samenvatting van dit beraad en de adviezen van de deskundigen.

Tevens vindt u hiernaast de begeleidende brief naar de Tweede Kamer.

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Samenvatting en advies deskundigenberaad Q-koorts

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu