RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vogelgriep in Zeeland

Publicatiedatum: 25 maart 2011
Wijzigingsdatum: 15 november 2016

Op 25 maart 2011 is vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf met 127.500 legkippen in het Zeeuwse Schore, gemeente Kapelle.

Het gaat om een laagpathogene oftewel milde variant van Influenza A/H7. Een laagpathogene H7-variant kan muteren tot een hoogpathogene, zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke variant. Daarom moet het bedrijf conform Europese regelgeving worden geruimd.
De GGD Zeeland heeft gezorgd voor preventieve maatregelen voor de mensen die bij de ruiming betrokken zijn.

Actuele informatie vindt u op de website van het ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie'.

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Vogelgriep in Zeeland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu