RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Effecten antibioticagebruik bij mens en dier

Publicatiedatum: 22 juni 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Antibioticaresistentie in de Nederlandse gezondheidszorg is nog steeds laag, maar de resistentie tegen derdegeneratie-cefalosporine in de kliniek neemt toe. Hoewel het totale antibioticagebruik per opgenomen patiënt al jaren vrij stabiel is, worden in ziekenhuizen vaker reserveantibiotica voorgeschreven. Het antibioticagebruik in dieren lag in Nederland hoog vergeleken met andere Europese landen, maar is sinds 2007 met 40 procent afgenomen. Dit blijkt uit het NethMap/MARAN 2012-rapport dat op 21 juni is gepresenteerd tijdens het jaarlijkse symposium van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB).

 

Home / Documenten en publicaties / 2012 / Effecten antibioticagebruik bij mens en dier

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu