RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Elektromagnetische velden en ik

Publicatiedatum: 01 juni 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het RIVM (onder)zoekt verhalen over u en elektromagnetische velden (EMV). Het onderzoek vindt plaats in het kader van het strategische onderzoeksprogramma (SOR) met de titel Karakterisering van lichamelijke klachten die worden toegeschreven aan omgevingsfactoren (Chi2). De verhalen helpen ons om de lichamelijke symptomen die aan de omgeving worden toegeschreven, beter te karakteriseren en te herkennen.

Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en duizeligheid worden door sommige mensen in verband gebracht met elektromagnetische straling van bijvoorbeeld antennes in woonwijken. De huidige wetenschappelijke gegevens tonen niet aan dat er een direct verband is tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en negatieve gezondheidseffecten. Dat er nog geen verband gevonden is betekent niet dat de klachten niet bestaan. Een op de vijf gezondheidsklachten blijft onbegrepen. Het RIVM is op zoek naar de verhalen achter de onbegrepen klachten van mensen die deze zelf toeschrijven aan elektromagnetische velden (EMV).

Banner geelsrc="/Onderwerpen/E/Elektromagnetische_velden_en_ik/Afbeeldingen/Bannerfoto_s/Banner_geel.std?disposition=inline"

Home / Documenten en publicaties / 2012 / Elektromagnetische velden en ik

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu