RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geen belangenverstrengeling RIVM en Coutinho bij advisering griepprik

Publicatiedatum: 26 september 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaak van het RIVM en Roel Coutinho tegen huisarts Hans van der Linde. De rechtbank geeft aan dat de uitlatingen van van der Linde wat betreft belangenverstrengeling onjuist zijn. Omdat deze uitspraken in het publiek debat zijn gedaan, heeft van der Linde echter niet onrechtmatig gehandeld, aldus de rechtbank.

Het RIVM is tevreden met het genuanceerde oordeel van de rechter. Het feit dat de rechter heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van belangenverstrengeling is voor het RIVM erg belangrijk. Verder geeft de rechter aan dat deze uitspraken binnen het publieke debat gedaan mogen worden. Het RIVM legt zich neer bij de uitspraak van de rechter dat dergelijke uitlatingen binnen het publieke debat toelaatbaar zijn.

Naar de volledige uitspraak:
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BX8205

Home / Documenten en publicaties / 2012 / Geen belangenverstrengeling RIVM en Coutinho bij advisering griepprik

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu