RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Infectieziektenquiz voor professionals

Publicatiedatum: 16 januari 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Hoe goed is je kennis van infectieziekten en van de LCI-richtlijnen?

Vanaf vandaag verschijnt elke twee weken een quiz over een infectieziekte gebaseerd op één van de LCI-richtlijnen. De vragen zijn opgesteld door een arts infectieziektebestrijding van een GGD. De quiz bestaat uit 5 tot 10 vragen.
De eerste quiz - samengesteld door Jacqueline Sleven van GGD Gooi en Vechtstreek - gaat over mazelen.

Test nu je kennis over mazelen

Home / Documenten en publicaties / 2012 / Infectieziektenquiz voor professionals

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu