RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over Rijksvaccinatieprogramma

Publicatiedatum: 18 april 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Schippers uitgebreid verslag gedaan over het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De minister verwoordt in de kamerbrief de succesfactoren van het programma.

Dat betreft de sterke keten van vaccininkoop en distributie, uitvoering van de vaccinaties, bewaking van veiligheid en effectiviteit van het RVP en goede voorlichting. De lokale verankering in de Jeugdgezondheidszorg en de externe veiligheidsbewaking door Lareb zijn daarbij belangrijke pijlers. Ondanks de successen van het RVP zijn niet alle ziekten volledig onder controle: zo heerst er bof en komt kinkhoest weer vaak voor. Continue monitoring van het vóórkomen van de RVP-ziekten kan zonodig aanleiding zijn tot bijstelling van het vaccinatieprogramma.

De minister blikt vooruit naar toekomstige ontwikkelingen zoals “Wat is de rol van de overheid?” en “Welke vaccins passen binnen het Rijksvaccinatieprogramma?”. De komende tijd zal de minister hierover in gesprek gaan met relevante partners. Effectieve, veilige vaccins en breed draagvlak voor het programma zijn daarbij de uitgangspunten. “Ik vind het Rijksvaccinatieprogramma een heel belangrijk programma dat kinderen beschermt tegen ernstige ziekten”, aldus Minister Schippers.

De complete brief is na te lezen op: http://bit.ly/IP5TsX

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2012 / Kamerbrief over Rijksvaccinatieprogramma

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu