RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Promotiefilm Gezonde Gemeente

Publicatiedatum: 21 maart 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Iedere gemeente in Nederland maakt gezondheidsbeleid en besteedt daarbij aandacht aan gezondheidsthema’s als overgewicht, alcohol, letsel, depressie, roken of seksuele gezondheid. De digitale Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl helpt gemeenten en lokale samenwerkingspartners om te werken aan integraal beleid en de uitvoering ervan.

Lokale samenwerkingspartners aan het woord

In de (promotie)film van het RIVM vertellen drie organisaties over hun ervaring met de Handreiking Gezonde Gemeente: GGD Rivierenland, Gemeente Zaltbommel en de Gelderse Sport Federatie. Zij hebben de handreiking op een eigen manier gebruikt. Bijvoorbeeld om antwoord te krijgen op vragen als: hoe kan ik samenwerken met publieke en private partners? Heb ik alle stappen van de beleidscyclus goed doorlopen? Welke voorbeelden zijn er om alcoholproblematiek aan te pakken?

Handvatten voor elke stap

De film laat zien hoe gemeenten en samenwerkingspartners de Handreiking Gezonde Gemeente op diverse momenten kunnen inzetten. Of een gemeente nu bezig is met het opstellen van beleidsdoelen, of met het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor een bepaald gezondheidsthema: de handreiking biedt handvatten bij elke stap om de gemeente gezonder te maken. Het RIVM hoopt dat de film gemeenten en lokale samenwerkingspartners enthousiast maakt om ook met de handreiking aan de slag te gaan.

Advies en ondersteuning

Het RIVM en partners bieden op verschillende manieren advies en ondersteuning bij het werken aan een Gezonde Gemeente. Zo kunnen beleidsmedewerkers er terecht voor advies op maat bij de Xpertpool en ondersteuning bij het organiseren van regionale bijeenkomsten rond gemeentelijk gezondheidsbeleid. Ook is er sinds kort een communicatiepakket beschikbaar met divers voorlichtingsmateriaal over de handreiking en gerelateerde gezondheidsthema’s. De nieuwe promotiefilm maakt onderdeel uit van dit pakket. De Handreiking Gezonde Gemeente is beschikbaar via Loketgezondleven.nl.


De Handreiking Gezonde Gemeente is een coproductie van STIVORO, Voedingscentrum, NISB, Trimbos-instituut, Pharos, Rutgers WPF, Soa Aids Nederland, Consument & Veiligheid, STAP, Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), met medewerking van onder andere GGD Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gezondheidsinstituut NIGZ en andere RIVM-centra (Centrum voor Volksgezondheid Toekomstverkenningen, Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek en Centrum Milieu, Gezondheid en Omgevingskwaliteit).

Home / Documenten en publicaties / 2012 / Promotiefilm Gezonde Gemeente

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu