RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

RIVM ondertekent deelname aan internationaal CAESAR-project

Publicatiedatum: 30 oktober 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Op 30 oktober heeft Directeur-Generaal André van der Zande in Kopenhagen een samenwerkingsconvenant getekend voor het CAESAR-project. Doel van het project is het opzetten van een netwerk van nationale surveillancesystemen antimicrobiële resistentie in alle landen van WHO-Europa, die nog niet zijn aangesloten bij EARS-net.

Antimicrobiële resistentie (AR) is een groeiend, wereldwijd probleem. Nog niet alle landen in Europa hebben echter een nationaal surveillancenetwerk voor AR. Daarom is het CAESAR-project gestart. CAESAR staat voor Central Asian and Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance.

Doel van het CAESAR-project is om door middel van inventarisatie van gebruikte laboratoriummethoden en -capaciteit, het opzetten van nationale surveillancenetwerken, dataverzameling en landenrapportages voor alle Europese landen de trends in antimicrobiële resistentie te kunnen vergelijken. Voor de komende twee jaar zullen in 3 tot 5 landen surveillancenetwerken worden opgezet. De surveillancegegevens zijn vergelijkbaar met de data van EARS-net, het surveillancenetwerk antimicrobiële resistentie van de Europese Unie.

Het CAESAR-project is een samenwerking tussen het RIVM, ESCMID (European Society of Clinial Microbiology and Infectious Disease) en WHO-Europa.

Het RIVM speelt al jaren een belangrijke rol op het gebied van (de surveillance van) antimicrobiële resistentie en was inititiefnemer van EARSS, de voorloper van EARS-Net.

 

 

Home / Documenten en publicaties / 2012 / RIVM ondertekent deelname aan internationaal CAESAR-project

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu