RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Richtlijn kankerclusters

Publicatiedatum: 20 juni 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het RIVM heeft de GGD- Richtlijn ‘Kankerclusters’ uit 2001 geactualiseerd. Deze richtlijn bevat een stappenplan dat wordt ingezet als bewoners bij de GGD melden dat in een bepaalde buurt relatief veel mensen kanker hebben. Het doel van de richtlijn is om snel en efficiënt antwoord te kunnen geven op de vragen en zorgen die er leven.

Actualisatie van de RIVM 'GGD- Richtlijn ‘Kankerclusters’

Home / Documenten en publicaties / 2012 / Richtlijn kankerclusters

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu