RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schatting van potentiële risico's voor het watermilieu van 11 geneesmiddelen

Publicatiedatum: 06 april 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het RIVM heeft voor een twintigtal geneesmiddelen onderzocht of openbare databases van overheden informatie bevatten over mogelijk schadelijke effecten voor het ecosysteem. De gezochte informatie blijkt in beperkte mate beschikbaar via één van de drie onderzochte databases. Twee geneesmiddelen, het antibioticum amoxicilline en ethinylestradiol, de werkzame stof in de anticonceptiepi,) kunnen mogelijk risico’s voor het zoetwaterecosysteem opleveren als gevolg van de consumptie van deze middelen. Om te beoordelen of dergelijke effecten daadwerkelijk optreden is een uitgebreidere analyse nodig.

 

Home / Documenten en publicaties / 2012 / Schatting van potentiële risico's voor het watermilieu van 11 geneesmiddelen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu