RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Steunpunt bacteriële ziekenhuisinfecties van start

Publicatiedatum: 08 mei 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Vandaag is het signaleringsoverleg over ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie van start gegaan. Dit is een gezamenlijk initiatief van het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie. In de strijd tegen uitbraken met resistente bacteriën kunnen ziekenhuizen hiervan vrijwillig melding doen bij dit steunpunt. Tijdige waarschuwing van andere zorginstellingen kan daarmee verdere verspreiding voorkomen.

Het steunpunt bestaat uit een maandelijks signaleringsoverleg, waarin meldingen van ziekenhuisuitbraken worden besproken. Bij dit overleg zijn vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie (NVMM), de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) en het RIVM betrokken.

Het doel van het steunpunt is het snel onderkennen van een mogelijke dreiging snel en indien nodig snel aanbieden van externe expertise. Daarnaast is er een website waarop ziekenhuizen melding kunnen doen van uitbraken met resistente bacteriën, die zichtbaar is voor de betrokken beroepsgroepen. De website is niet toegankelijk voor publiek.

Aanleiding voor deze ondersteuningstructuur is de toenemende antibioticaresistentie. Hoewel in de Nederlandse gezondheidszorg over het algemeen een verantwoord gebruik van antibiotica is, dreigt in onze zorg resistentievorming en de uitbraak van resistente bacteriën. De gebeurtenissen vorig jaar in het Maasstad ziekenhuis (Rotterdam) hebben dit nogmaals onder de aandacht gebracht.


Home / Documenten en publicaties / 2012 / Steunpunt bacteriële ziekenhuisinfecties van start

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu