RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toch nog een griepepidemie

Publicatiedatum: 16 maart 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het is wat later in vergelijking met andere jaren, maar er is nu toch ook een griepepidemie in Nederland. Het aantal mensen met griepachtige klachten schommelde al enkele weken op de grens van een epidemie, maar is nu twee achtereenvolgende weken boven deze grens van 51 op de 100.000 mensen die naar hun huisarts gaan met griepachtige klachten. Daarnaast is het aantal meldingen in de afgelopen week ook toegenomen ten opzichte van de week ervoor. In de landen om ons heen is de griepepidemie al enkele weken eerder begonnen.

In de periode van 4 maart tot en met 11 maart 2012 (week 10) gingen er 78 op 100.000 mensen naar hun huisarts met griepachtige klachten (IAZ). Dit is gerapporteerd door de huisartsen van de Continue Morbiditeitsregistratie (CMR) peilstations van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Deze huisartsen nemen daarnaast ook wekelijks keel- en neusmonsters bij patiënten met IAZ af die op de RIVM locatie van het Nationaal Influenza Centrum geanalyseerd worden. In week 10 van 2012 werd in 35% van deze monsters een influenzavirus aangetoond. De epidemie wordt voornamelijk veroorzaakt door het influenzavirus type A(H3N2).

 

Home / Documenten en publicaties / 2012 / Toch nog een griepepidemie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu