RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Workshop Rendement grondwatermaatregelen 28 juni 2012

Publicatiedatum: 21 juni 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

Om de grondwaterkwaliteit en -kwantiteit te verbeteren nemen o.a. provincies, waterschappen en gemeenten maatregelen. Bij de keuze tussen verschillende maatregelen is het zinvol om te weten wat het rendement van een maatregel is. Maar het rendement bepalen in nog niet zo eenvoudig. In deze workshop van het RIVM zal worden ingegaan op het belang van het bepalen van het rendement van maatregelen en wat hieronder kan worden verstaan. Ook zal aandacht worden besteed aan de knelpunten, zoals ook weergegeven in een het recent uitgekomen RIVM rapport: 607402007 Een benadering om het rendement van maatregelen voor grondwater te bepalen. Aan de hand van een aantal cases zal worden gekeken hoe voor verschillende thema's (bestrijdingsmiddelen, nutriënten, saneringen, drinkwater en verdroging) het rendement kan worden bepaald. De workshop is bedoeld voor medewerkers van Provincies, Waterschappen, Natuurbeheerders en anderen die betrokken zijn bij maatregelen op het gebied van grondwaterkwaliteit en -kwantiteit.

Waar: HoogBrabant, Hoog Catharijne, Radboudkwartier 23, Utrecht

Wanneer: 28 juni 2012, 9.15 – 12.00 uur

Aanmelden: saskia.lukacs@rivm.nl

Home / Documenten en publicaties / 2012 / Workshop Rendement grondwatermaatregelen 28 juni 2012

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu