RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Clusters van meningokokken bij MSM in enkele steden in Europa en de VS

Publicatiedatum: 05 augustus 2013
Wijzigingsdatum: 12 januari 2017

Tussen 2010 en 2013 is een verhoogd aantal meldingen gedaan van hersenvliesontsteking veroorzaakt door de meningokokkenbacterie groep C bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). De meldingen komen uit Berlijn, Parijs en New York. Het deskundigenberaad heeft aan de minister van VWS een advies uitgebracht over de gevolgen voor Nederland. In Nederland waren er de afgelopen jaren geen meldingen van meningokokken C-ziekte bij MSM. Dankzij de opname van meningokokken C-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en een grootschalige inhaalcampagne in 2002 komen meningokokken C-infecties slechts sporadisch voor in Nederland. Voor Nederland zijn op dit moment geen aanvullende maatregelen nodig.

Dit jaar zijn uitbraken van meningokokken C-ziekte bij MSM gemeld in Frankrijk (5 gevallen in regio Parijs) en Duitsland (5 gevallen-Berlijn). Al eerder kwamen meldingen uit de Verenigde Staten (New York & Los Angeles). De sterfte bij deze uitbraken in de VS lag rond de 30%. In de steden waar uitbraken plaatsvonden zijn vaccinatieadviezen voor MSM uitgebracht.
In Nederland zijn meningokokkenmeningitis en –sepsis meldingsplichtig. Meningokokken C-infecties komen nog slechts sporadisch voor. De afgelopen jaren hebben er zich geen ziektegevallen voorgedaan onder MSM.

Bescherming via Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Sinds 2002 worden in Nederland alle kinderen op de leeftijd van 14 maanden gevaccineerd tegen meningokokken C via het RVP. Bij de invoering van deze vaccinatie in het RVP is een grootschalige inhaalcampagne uitgevoerd onder kinderen en adolescenten van 1 tot 19 jaar. Ongeveer 95%  heeft hieraan deelgenomen. Dat betekent dat een groot deel van de mannen onder de 30 jaar door vaccinatie beschermd is.

Advies

Het deskundigenberaad adviseert om MSM te informeren over het verhoogde voorkomen van meningokokken C-ziekte onder MSM in bepaalde steden in Europa en de Verenigde Staten. Verder krijgen MSM die ouder zijn dan 30 jaar het advies zich te laten vaccineren als zij naar die steden reizen waar uitbraken gemeld zijn en daar de intentie hebben deel te nemen aan (seksuele) activiteiten binnen de lokale MSM-gemeenschap.
Aangezien in Nederland de vaccinatiegraad voor meningokokken C hoog is en er geen gevallen van meningokokken C- ziekte bij MSM zijn gemeld, is er nu geen reden voor een vaccinatiecampagne onder MSM.

Meningokokken C-ziekte

Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die veroorzaakt worden door de bacterie Neisseria meningitidis. Er bestaan meerdere groepen van deze bacterie, groep C is er één van. Meningokokken C worden van mens op mens overgebracht door onder andere hoesten en niezen. De klachten bij de ziekte zijn: hoge koorts, hoofdpijn, nekstijfheid, roodpaarse vlekjes in de huid, hersenvliesontsteking (meningitis) en bloedvergiftiging (sepsis). De ziekte kan verraderlijk snel verlopen.

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Clusters van meningokokken bij MSM in enkele steden in Europa en de VS

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu