RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contact GGD met ILT via het Meld- en InformatieCentrum (MIC)

Publicatiedatum: 06 december 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het contact met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verloopt niet meer via de regionale inspecteur maar via het Meld- en InformatieCentrum (MIC). Dit geldt ook voor GGD’en die met de ILT willen overleggen over een legionella-melding in drinkwater of de ILT willen betrekken bij bronopsporing. Het MIC is het toegangsportaal van de ILT en bepaald of een melding moet worden doorgezet naar een inspecteur. Alle handelingen worden zoveel mogelijk geautomatiseerd. Met het MIC wil de ILT bereiken dat alle meldingen zo uniform mogelijk worden afgehandeld en dat de inspecteurs alleen worden ingezet voor toezicht en handhaving.

De ILT heeft het LCHV verzekerd dat GGD’en indien nodig binnen een dag in contact zijn met een inspecteur. Dit hoeft overigens niet de inspecteur te zijn waar in het verleden al contact mee was; de ILT werkt niet meer met een vaste inspecteur per regio. Indien GGD’en ervaren dat de ILT minder goed bereikbaar is of geen reactie stuurt, dan verneemt het LCHV dat graag. Deze ervaringen kunnen vervolgens worden ingebracht tijdens het overleg dat het LCHV medio januari 2014 heeft met de ILT. Tijdens dit overleg wordt ook het nieuwe online-formulier voor het melden van legionella in water besproken. Naar verwachting komt dit nieuwe meldformulier in het eerste kwart van 2014 online.
Als er vragen zijn voor de ILT, bijvoorbeeld in verband met een legionella-melding, dan kan contact worden opgenomen met het MIC, telefoonnummer: 088 489 0000 of online via een contactformulier.

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Contact GGD met ILT via het Meld- en InformatieCentrum (MIC)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu