RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Discussie einddesinfectie op zaal bij BRMO

Publicatiedatum: 06 september 2013
Wijzigingsdatum: 06 augustus 2018

Naar aanleiding van hoofdstuk 10 Reiniging en desinfectie van de WIP-richtlijn BRMO voor de ziekenhuizen constateert de WIP dat er na vaststelling van de definitieve richtlijn nog veel discussie gaande is over de noodzakelijkheid van einddesinfectie bij bepaalde groepen Enterobacteriaceae en over de praktische uitvoerbaarheid van einddesinfectie op zaal.


Deze discussie gaat de WIP daarom opnieuw voeren en wel bij de revisie van de isolatierichtlijnen die komend jaar (2013-2014) gepland staat. De WIP is namelijk van mening dat aanbevelingen over schoonmaak en desinfectie van ruimten in de richtlijnen over de specifieke vormen van isolatie thuishoren.

Infectieziekten - Zorggerelateerde infecties

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Discussie einddesinfectie op zaal bij BRMO

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu