RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Implementatie van adviezen ter bevordering van infectiepreventie

Publicatiedatum: 22 april 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De afgelopen twee jaar heeft Frank Hazeleger bij het LCHV onderzoek gedaan naar implementatie van hygiëneadviezen door adviseurs technische hygiënezorg. Recent presenteerde hij de resultaten met aanbevelingen voor de praktijk.

Bij 33 dak- en thuislozencentra in Amsterdam is de praktijk geobserveerd en zijn adviezen gegeven met betrekking tot infectiepreventie. Uit de observaties blijkt dat er verschillende factoren zijn die een goede hygiëne belemmeren. Voorbeelden zijn een negatieve houding en gebrek aan kennis. Maar ook kwam naar voren dat medewerkers soms niet op de hoogte worden gebracht van constateringen en gegeven adviezen. De aanpak van zulke factoren kan de THZ-adviseur helpen de adviezen effectiever te implementeren. Klik hier voor het volledige onderzoek.

Het LCHV heeft ook een literatuuronderzoek verricht naar de wijze waarop THZ-adviseurs de adviezen het best kunnen implementeren in de praktijk. Op basis van bestaande theorieën hebben de onderzoekers Grol en Wensing een proces- en planmatig model ontwikkeld om richtlijnen en vernieuwingen te implementeren. Wanneer dit model wordt toegepast op de werkwijze van de THZ-adviseur heeft dit tot gevolg dat er een aantal essentiële stappen moeten worden genomen.

Deze stappen zijn als volgt: onderhoud een interactief contact met de organisatie of instelling; leg de voorbereiding en planning vast in een samenwerkingscontract; breng in kaart wie met het advies te maken krijgt; verschaf deze doelgroepen inzicht in wat er veranderd moet worden; motiveer doelgroepen om te veranderen en blijf het implementatieproces monitoren. Alleen zo kun je beïnvloedbare factoren signaleren zodat daar een passende strategie op toegepast kan worden. Het LCHV geeft aan dat de rol van de THZ-adviseur hierdoor verschuift in de richting van begeleider die de adviezen op een proces- en planmatige implementeert.

 

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Implementatie van adviezen ter bevordering van infectiepreventie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu