RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe pictogrammen in de toolkit Voedselinfecties

Publicatiedatum: 18 november 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Verwekkers van voedselinfecties: waar komen ze in voor en wat voor klachten kunnen ze geven? Deze informatie is uit de bestaande ‘vraag en antwoord’-brochure gehaald en als apart overzichtsdocument in de toolkit Voedselinfecties geplaatst.

De ‘vraag en antwoord’-brochure is inhoudelijk bovendien flink gewijzigd. Maatregelen om een voedselinfectie te voorkomen zijn geïllustreerd met behulp van pictogrammen. Deze pictogrammen zijn in samenwerking met het Voedingscentrum ontwikkeld. Het Voedingscentrum gebruikt deze pictogrammen ook voor de voorlichting aan de consument over voedselveiligheid.

Toolkits publiekscommunicatie

De informatie in de toolkits voor publiekscommunicatie is bedoeld voor iedereen die voorlichting geeft over ziekte en zorg. De inhoud van de toolkits bestaat uit kant-en-klare voorlichtingsproducten en/of halffabricaten. De informatie is afkomstig van het RIVM en partners in de publieke gezondheid.

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Nieuwe pictogrammen in de toolkit Voedselinfecties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu