RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Twee wijzigingen in WIP-richtlijnen

Publicatiedatum: 20 juni 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
In de richtlijn Infectiepreventie bij het gebruik van laserapparatuur is in paragraaf 2.3 is een aanbeveling over lenzen gewijzigd. In de richtlijn Veilig werken in de oogheelkunde is de aanbeveling over drie-spiegelcontactgals, panfundusscoop en electroretinogram-contactlenzen in paragraaf 2.1.6 gewijzigd.

Naar WIP-richtlijn Infectiepreventie bij het gebruik van laserapparatuur  (ziekenhuizen)

Naar WIP-richtlijn Veilig werken in de oogheelkunde (ziekenhuizen)

Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Twee wijzigingen in WIP-richtlijnen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu