RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vergunning voor vierde ronde proefbevolkingsonderzoek darmkanker

Publicatiedatum: 16 november 2013
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

De minister van VWS heeft een vergunning afgegeven aan het Erasmus MC en het AMC voor het uitvoeren van de vierde ronde van het proefbevolkingsonderzoek. Dit proefbevolkingsonderzoek loopt een aantal jaren vooruit.

Hierdoor krijgen we een beeld van de opbrengsten die we in latere rondes van het landelijk bevolkingsonderzoek kunnen verwachten. Net als het landelijk bevolkingsonderzoek start het proefbevolkingsonderzoek in januari. In het proefbevolkingsonderzoek loopt een vergelijking van iFOBT testen mee.

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Vergunning voor vierde ronde proefbevolkingsonderzoek darmkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu