RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vernieuwde toolkit Ouderbetrokkenheid en Gezond Gewicht

Publicatiedatum: 18 november 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het Convenant Gezond Gewicht heeft de toolkit Ouderbetrokkenheid en Gezond Gewicht vernieuwd. Onderwijs- en gezondheidsprofessionals kunnen met de toolkit nu nog beter ouders met kinderen van 4-12 jaar betrekken bij gezonde voeding en bewegen. Daarnaast is de toolkit uitgebreid met materiaal voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen om ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar te bereiken.

Evaluatie toolkit

De toolkit is aangepast na een uitgebreide evaluatie eind 2012, waaraan ruim honderd onderwijs- en gezondheidsprofessionals hebben deelgenomen. Belangrijke uitkomst van de evaluatie is dat professionals op zoek zijn naar nog meer concrete inspiratie en tips & trucs om ouders te betrekken. Hieraan wordt momenteel verdere invulling gegeven.

Toolkits publiekscommunicatie

De informatie in de toolkits voor publiekscommunicatie is bedoeld voor iedereen die voorlichting geeft over ziekte en zorg. De inhoud van de toolkits bestaat uit kant-en-klare voorlichtingsproducten en/of halffabricaten. De informatie is afkomstig van het RIVM en partners in de publieke gezondheid.

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Vernieuwde toolkit Ouderbetrokkenheid en Gezond Gewicht

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu