RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beleidskader en Uitvoeringskader

Publicatiedatum: 04 juni 2014
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

De herziene en inmiddels vastgestelde versie van het Beleidskader voor de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker en de Uitvoeringskaders voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker en Borstkanker staan op de website.

Het Beleidskader voor de drie bevolkingsonderzoeken biedt organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken naar kanker een gemeenschappelijk beeld van het doel, de uitgangspunten, randvoorwaarden en de organisatie.

De Uitvoeringskaders van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en bevolkingsonderzoek borstkanker beschrijven hoe en door wie het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker/borstkanker uitgevoerd moeten worden, en welke afspraken daarvoor gelden. Het is geschreven voor alle (medisch) professionals die betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker/borstkanker.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Beleidskader en Uitvoeringskader

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu