RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijna vijftig scholen starten met aanleg Gezond Schoolplein

Publicatiedatum: 16 september 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De komende periode gaan negenveertig scholen van start met de realisatie van hun Gezond Schoolplein. In januari startten al eenentwintig scholen, waarmee het totaal aantal op zeventig scholen komt.

Een Gezond Schoolplein geeft onze jeugd de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties.

Ondertekening (fotograaf: Tamara Reijers)Gezonde Schoolpleinen worden mogelijk gemaakt door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De realisatie is in handen van Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven en de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. In totaal krijgen vierenveertig scholen uit basisonderwijs, twaalf scholen uit het voortgezet onderwijs en vier scholen uit het middelbaar beroepsonderwijs een Gezond Schoolplein. Deze zeventig unieke pleinen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor alle scholen in Nederland.

Ondersteuning

De ondersteuning die scholen krijgen bestaat uit een financiële bijdrage voor de inrichting en aanleg van het schoolplein en begeleiding bij het:

  • Gezond Schoolplein (fotograaf: Tamara Reijers)ontwerp- en realisatieproces;
  • organiseren van beheer en onderhoud;
  • uitvoeren van een Gezonde School-activiteit rond thema’s als voeding, bewegen, roken, alcohol, etc.;
  • gebruik van het Gezonde Schoolplein als buitenlokaal waarbij educatieve buitenactiviteiten worden verankerd in het bestaande lesprogramma;
  • behalen van het vignet Gezonde School;
  • vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland.

Zelf aan de slag!

Nu alle zeventig scholen bekend zijn, kunnen scholen geen aanvraag meer indienen voor ondersteuning bij de realisatie van een Gezond Schoolplein. Scholen kunnen natuurlijk wel zelf aan de slag gaan met een Gezond Schoolplein. Hoe? Alle informatie en handige downloads vindt u op gezondeschool.nl/schoolpleinen.

Meer weten?

Kijk voor informatie en inspirerende voorbeelden gezondeschool.nl/schoolpleinen.

Gezond Schoolplein met kinderen

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Bijna vijftig scholen starten met aanleg Gezond Schoolplein

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu