RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Convenant bevolkingsonderzoek darmkanker getekend

Publicatiedatum: 12 februari 2014
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Op woensdag 12 februari is in Kasteel Woerden het convenant ‘gegevensuitwisseling bevolkingsonderzoek darmkanker’ ondertekend. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over de uitwisseling van gegevens bij het uitvoeren van het bevolkingsonderzoek darmkanker en de hierop aansluitende diagnostiek in ziekenhuizen. Het convenant beschrijft de manier waarop betrokken professionals snel, veilig en rekening houdend met alle privacyregels informatie kunnen uitwisselen over deelnemers aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

In het convenant staan bijvoorbeeld afspraken over de beschikbaarheid van gegevens voor monitoring, kwaliteitsbewaking en evaluatie van het bevolkingsonderzoek. Waar mogelijk willen de organisaties deze gegevens beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Het convenant is het resultaat van ruim twee jaar gezamenlijke voorbereiding van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

14 organisaties

callcenter14 organisaties hebben het convenant ondertekend: de vijf screeningsorganisaties die het bevolkingsonderzoek uitvoeren, de patiëntenorganisatie SPKS Darmkanker Nederland, de beroepsverenigingen van maag-darm-leverartsen, pathologen en klinisch chemici, NVZ, NFU, St. Palga, IKNL en het RIVM dat namens de overheid de invoering van het bevolkingsonderzoek coördineert. Een centraal IT systeem faciliteert de gegevensuitwisseling waarbij aan alle geldende privacy- en beveiligingsnormen wordt voldaan.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is in januari van start gegaan. Dit jaar ontvangen 875.000 mensen een paarse envelop met een uitnodiging tot deelname aan het bevolkingsonderzoek. De komende jaren ontvangen alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Door de invoering van het bevolkingsonderzoek zullen op termijn jaarlijks 2400 minder mensen overlijden aan de gevolgen van darmkanker.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Convenant bevolkingsonderzoek darmkanker getekend

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu