RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelname griepprik zeer laag onder medewerkers gezondheidszorg

Publicatiedatum: 03 oktober 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
In de winter van 2012/2013 ontving gemiddeld 13% van de medewerkers in de gezondheidszorg de griepprik. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM in samenwerking met Vernet Verzuimnetwerk B.V. onder vijfenveertig ziekenhuizen in Nederland. De resultaten van dit onderzoek zijn op 3 oktober 2014 gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat griepuitbraken in ziekenhuizen veroorzaakt én verspreid kunnen worden door ziekenhuispersoneel. Een griepprik kan de besmetting van (kwetsbare) patiënten met een verminderde weerststand beperken. Dit is de reden dat de Gezondheidsraad en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) de jaarlijkse griepprik adviseert voor werknemers van zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen.

In vrijwel alle ziekenhuizen, die meededen aan het onderzoek, worden medewerkers voorgelicht over het nut, de bijwerkingen en contra-indicaties van een griepprik. Er zijn geen aanwijzingen dat deze benadering van medewerkers tot een hogere deelname aan de griepprik leidt. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe dit wel bereikt kan worden.

http://www.ntvg.nl/artikelen/lage-influenzavaccinatiegraad-onder-ziekenhuismedewerkers/volledig

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Deelname griepprik zeer laag onder medewerkers gezondheidszorg

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu