RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

EOGRT 'Extended One Generation Test' in de EU erkent als bruikbare test

Publicatiedatum: 26 februari 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

EOGRT 'Extended One Generation Test' is al in 2011 door de OESO goedgekeurd. Dat was belangrijk voor wereldwijde acceptatie van de testgegevens, maar tot nu toe waren de Lidstaten en de Europese Commissie verdeeld over de toepasbaarheid van de test voor de Europese chemische stoffenwetgeving (REACH). Tegenstanders waren bevreesd dat het niet meer testen op een tweede generatie ertoe kon leiden dat mogelijke effecten daardoor niet waargenomen zouden worden terwijl anderen vreesden voor hogere testkosten, maar ook voor de grotere verantwoordelijkheid die meer en betere kennis over stoffen oplevert.
Nederland heeft zowel via het wetenschappelijke als het beleidsmatige spoor ingezet op snelle EU goedkeuring van de EOGRT. Onder meer het RIVM heeft hier een belangrijke rol gespeeld door een internationale studie uit te voeren die aantoonde dat de EOGRT in vergelijking met de ‘oude’ twee-generatietest betere informatie leverde op het risico van stoffen. Ook blokkeerde Nederland – samen met Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk – al enige tijd besluiten van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen, als daarin opdracht aan bedrijven werd gegeven om een twee-generatietest te doen.
Op 20 februari kon de eerste mijlpaal gepasseerd worden: in comitologie gingen de Lidstaten unaniem akkoord met het voorstel van de Commissie om de EOGRT in de EU te erkennen als bruikbare test. De volgende stap is dat ook in de REACH-verordening zelf de verwijzing naar de oude twee-generatietest vervangen wordt door de EOGRT. Daar zal naar verwachting in juni 2014 over gestemd worden.

ontwikkeling.jpg

Home / Documenten en publicaties / 2014 / EOGRT 'Extended One Generation Test' in de EU erkent als bruikbare test

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu