RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Extra geld voor scholen voor Gezonde School-beleid

Publicatiedatum: 20 februari 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stellen 2 miljoen euro extra beschikbaar voor scholen voor Gezonde School-beleid. Po-, vo- en mbo-scholen kunnen in 2014 en 2015 inschrijven voor extra ondersteuning voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Deze ondersteuning organiseert de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) samen met de #Jeugdimpuls van het RIVM Centrum Gezond Leven.

In 2012 en eind 2013 konden scholen aanvragen indienen om op verschillende manieren aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl op school. Het enthousiasme van de scholen was zo groot dat een groot deel van de aanvragen helaas niet kon worden gehonoreerd. Dit was voor de voorzitters van de onderwijsraden aanleiding om een verzoek voor extra middelen neer te leggen bij de bewindspersonen van OCW en VWS.

Sinds december 2012 werken de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad samen aan de Onderwijsagenda SBGL. Deze onderwijsraden stimuleren scholen om actief aan de slag te gaan met Gezonde School-beleid.

Nieuw ondersteuningsaanbod


Po-, vo- en mbo-scholen kunnen van 28 maart tot en met 25 april opnieuw een aanvraag doen voor ondersteuning om te werken aan een gezonde leefstijl. De scholen kunnen kiezen uit: advies-op-maat, Gezonde School-activiteiten (niet voor po) en vergoeding van taakuren van eigen medewerkers. Meer informatie over dit ondersteuningsaanbod staat op www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Extra geld voor scholen voor Gezonde School-beleid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu