RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Herziene handleiding risicoberekeningen Bevb

Publicatiedatum: 02 juli 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De nieuwe Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) is op 1 juli 2014 van kracht geworden. In navolging van hogedruk aardgasleidingen en buisleidingen met aardolieproducten vallen nu ook chemicaliënleidingen onder het Revb.

Het RIVM heeft een rekenmethodiek opgesteld om de risico’s van chemicaliënleidingen in kaart te brengen. Deze rekenmethodiek is als Module D opgenomen in de Handleiding Risicoberekeningen Bevb, versie 2.0.

Naar de rekenmethodiek 

Maatregelen

Er kunnen maatregelen worden getroffen om risico’s te beperken. Module B (rekenmethodiek voor hogedruk aardgasleidingen) beschreef al maatregelen die ingaan op de faaloorzaak ‘beschadiging door derden’. In de herziene Handleiding Risicoberekeningen Bevb zijn nu ook aanvullende maatregelen beschreven voor de buisleidingen met aardolieproducten (Module C) en chemicaliënleidingen (Module D).

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Herziene handleiding risicoberekeningen Bevb

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu