RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het intakeproces in beeld

Publicatiedatum: 06 augustus 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Uiterlijk begin september ontvangen alle coloscopiecentra een e-mail met daarin een link naar een digitale vragenlijst van het RIVM.

Hiermee wil het RIVM het verloop van het intakeproces binnen de coloscopiecentra inzichtelijk maken en eventuele verbeterpunten signaleren. Het gaat hierbij dus expliciet om het intakeproces: vanaf het moment dat deelnemers met een positieve iFOBT-uitslag een uitnodiging voor een intake hebben ontvangen, tot de coloscopie.

De vragenlijst maakt deel uit van een bredere procesevaluatie, waarmee het RIVM zicht wil krijgen op hoe het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek verloopt en wat mogelijke verbeterpunten zijn. Coloscopiecentra ontvangen van hun contactpersonen bij de screeningsorganisaties binnenkort nadere informatie over dit deel van de procesevaluatie via de e-mail.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Het intakeproces in beeld

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu