RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Interventiedatabase Gezond en Actief Leven gelanceerd

Publicatiedatum: 10 december 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De Interventiedatabase Gezond en Actief Leven is gelanceerd: één gezamenlijke database biedt nu overzicht van actuele leefstijlinterventies in Nederland. Ook geeft het inzicht in de kwaliteit van deze interventies. Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ontwikkelden de nieuwe database samen met het Trimbos-instituut.

Interventiedatabase Gezond en Actief Leven gelanceerd

De Interventiedatabase biedt landelijke en lokale professionals informatie waarop zij hun keuze voor een interventie kunnen baseren. Zo is elke interventie beknopt omschreven en kan een geïnteresseerde contact opnemen met de aanbieder van een interventie.

Eén database, verschillende websites

Verschillende websites presenteren interventies uit de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. Zo laat www.loketgezondleven.nl alle interventies zien uit de nieuwe database. En op deze sites staat een selectie van leefstijl-, sport- en beweeginterventies uit de database: www.nisb.nl, www.effectiefactief.nl, www.gezondeschool.nl en Menukaart Sportimpuls.

Data ook beschikbaar voor andere organisaties

De Interventiedatabase bevat open data. Dit betekent dat ook andere organisaties de gegevens kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor onderzoek of om een selectie te presenteren op een website.

Kwaliteit van interventies: het erkenningstraject

Interventies worden op kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid beoordeeld in het erkenningstraject van het Samenwerkingsverband Effectieve Interventies. Hierin werken samen: het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Movisie, NISB, RIVM, Trimbos-instituut en Vilans.

Invoeren van interventie is gebruiksvriendelijk

Alle erkende interventies zijn eenvoudig te vinden in de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. En een interventie invoeren is in de nieuwe database nu een stuk gebruiksvriendelijker. Interventie-eigenaren die een interventie willen indienen voor het erkenningstraject, doen dat voortaan online via www.interventiedatabase.nl.

 

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Interventiedatabase Gezond en Actief Leven gelanceerd

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu