RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Matige smog door fijn stof verwacht op 6 september 2014

Publicatiedatum: 05 september 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het RIVM verwacht dat zaterdag 6 september matige smog door fijnstof kan ontstaan. Door de veranderende windrichting (O naar W) en toenemende windkracht is de verwachting dat deze situatie zondag 7 september 2014 verbetert.

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht kan, samen met een gelijktijdig optredend mengsel van andere luchtverontreiniging, leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Vooral bij mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kunnen de klachten verergeren.

Wanneer is er sprake van smog door fijn stof?

Fijn stof (PM10) is een mengsel van allerlei in de lucht zwevende stofdeeltjes van zowel natuurlijke als antropogene (door de mens veroorzaakte) oorsprong. Hoge concentraties van fijn stof (smog) ontstaan in perioden met hoge luchtdruk, als het helder en mooi weer is en er een zwakke tot matige oostelijke wind staat. Bij matige smog is de concentratie fijn stof 50 microgram per kubieke meter lucht of hoger. Er is sprake van ernstige smog als de daggemiddelde concentratie fijn stof hoger ligt dan 200 microgram per kubieke meter.


Verder informatie

Informatie over smogniveaus, maatregelen en gezondheidseffecten
• http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/S/Smog
• http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/F/Fijn_stof
• NOS-Teletekst pagina 711 en 712
• http://www.longfonds.nl/
• http://www.ggd.nl/
• Luchtkwaliteit app ( zie http://www.luchtkwaliteitmetingen.nl/ )

De smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Matige smog door fijn stof verwacht op 6 september 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu