RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mogelijk smog door Paasvuren

Publicatiedatum: 18 april 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Gezien de weersvooruitzichten voor de komende dagen is er tijdens Pasen kans op matige smog door fijn stof. Dit komt door de vele vuren die tijdens Pasen in Duitsland en in het oosten van Nederland worden ontstoken in combinatie met het rustige voorjaarsweer en de oostelijke wind.

De mogelijke overlast (bijvoorbeeld door rook, stof en geur) en het gebied waar mensen hinder kunnen ondervinden is afhankelijk van de (lokale) windrichting en windsnelheid.

Gezondheidseffecten

Mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last krijgen van smog. Matige smog kan leiden tot een toename van astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Dit gebeurt vooral wanneer er veel fijn stof in de lucht zit in combinatie met andere luchtverontreiniging.

Verdere informatie

Actuele informatie over gemeten fijnstofconcentraties:

 en achtergrondinformatie over maatregelen en gezondheidseffecten:

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Mogelijk smog door Paasvuren

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu