RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe programmastructuur

Publicatiedatum: 03 juli 2014
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Met de start van het bevolkingsonderzoek is de taak van de Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker (LCIBD) en de werkgroepen voltooid. In de eerste helft van 2014 is de programmastructuur gehandhaafd om daarna een nieuwe programmacommissie en werkgroepen in te richten.

De LCIBD is inmiddels akkoord gegaan met de nieuwe structuur en taakomschrijvingen van de programmacommissie en werkgroepen. Het RIVM stelt een Programmacommissie bevolkingsonderzoek darmkanker in met daaronder een aantal werkgroepen:

- Werkgroep KCMI (Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring en Informatiehuishouding)
- Werkgroep Communicatie
- Werkgroep Innovatie en Wetenschap
- Werkgroep Kwaliteitseisen coloscopie
- Werkgroep Kwaliteitseisen pathologie
- Werkgroep CT colografie

De werkgroepen vergaderen twee tot drie keer per jaar en leveren input voor de Programmacommissie. De Programmacommissie adviseert aan het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB). Het CvB beslist of stelt vast. Momenteel liggen er uitnodigingen bij alle organisaties betrokken bij het bevolkingsonderzoek darmkanker om uiterlijk 12 augustus een vertegenwoordiger voor de programmacommissie en één of meer werkgroepen aan te geven. Eind augustus volgen de uitnodigingen voor een overleg in het najaar van 2014 en de overleggen in 2015.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Nieuwe programmastructuur

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu