RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar alternatieven voor ftalaten

Publicatiedatum: 23 januari 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

Vier ftalaten (DEHP, BBP, DBP en DIBP) staan op Annex XIV van REACH. Dit betekent dat bedrijven die deze stoffen willen blijven gebruiken voor 21 Augustus 2013 een autorisatie-aanvraag bij ECHA moesten doen. De autorisatie-aanvragen worden door het Risk Assessment Committee (RAC) en Socio-Economic Assessment Committee (SEAC) beoordeeld. Een belangrijk criterium bij de afweging of - en zo ja hoe lang - een autorisatie verleend zou kunnen worden, is de mogelijkheid die een bedrijf heeft om alternatieven te gebruiken. AMEC heeft in opdracht van het RIVM onderzoek gedaan naar de mogelijke alternatieven in zes toepassingen van deze ftalaten. Het rapport geeft aan welke alternatieven er zijn voor de onderzochte toepassingen. Het is niet mogelijk om hier definitieve conclusies over te trekken, maar de studie is wel behulpzaam bij het beoordelen van de autorisatie-aanvragen.

Download

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Onderzoek naar alternatieven voor ftalaten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu