RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Platform bundelt kennis om papegaaienziekte in Nederland te voorkomen

Publicatiedatum: 01 oktober 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Op 1 oktober start het project Plat4m-2Bt-psittacose. Dit door ZonMW gesubsidieerde project moet een platform bieden om de kennis op het gebied van papegaaienziekte (psittacose) in Nederland te bundelen.

Het doel is beter inzicht te krijgen in het vóórkomen van psittacose in Nederland en het aantal psittacosegevallen bij mensen in Nederland te verminderen. In het project werken (inter)nationale en regionale organisaties op het gebied van de humane en veterinaire gezondheidszorg samen onder leiding van het Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR (CVI) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het project heeft een looptijd van 4 jaar.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Platform bundelt kennis om papegaaienziekte in Nederland te voorkomen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu