RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Programma Omgevingswet van start bij RIVM

Publicatiedatum: 02 juni 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het RIVM ondersteunt overheden de komende jaren bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet vanuit een programmaorganisatie. Het Programma Omgevingswet is een flexibele organisatie die snel en laagdrempelig experts vanuit het hele RIVM inzet voor het beantwoorden van kennisvragen die voortvloeien uit de Omgevingswet.

Het programma wordt aangestuurd door programmamanager Petra Loeff. “Bij de ontwikkeling van de nieuwe wet speelt het RIVM een belangrijke rol. Wij adviseren op verschillende onderdelen van de wet”, aldus Loeff. De nieuwe wet treedt in 2018 in werking en er zijn nog veel kennisvragen die vóór die tijd moeten worden beantwoord.

Laan voor de Leefomgeving

Het RIVM werkt onder meer aan het opzetten van één samenhangend stelsel voor het ontsluiten van alle relevante informatie die gemeenten nodig hebben bij de uitvoering van de Omgevingswet: ‘de Laan van de Leefomgeving’.

Met ‘de Laan voor de Leefomgeving’ verbetert de beschikbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens over lucht, water, geluid, natuur, externe veiligheid, cultureel erfgoed en bodem.

Normen

Ook adviseert het RIVM over het doelmatig gebruik van normen binnen de Omgevingswet. Het RIVM heeft hiervoor een denkraam ontwikkeld. Met het denkraam wordt een analyse gemaakt om tot de beste vorm van normstelling te komen. Zo helpt het RIVM beleidsmakers om een systeem van normstelling te ontwikkelen dat zorgvuldig is samengesteld en voldoet aan de eisen van de huidige tijd.

Toetsingsinstrumenten

Voor een slagvaardige uitvoering van de nieuwe wet adviseren wij het ministerie over doelmatig gebruik van toetsingsinstrumenten, bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening. Eenvoudige toetsing in simpele situaties waar de risico’s gering zijn en diepgravender toetsing in complexe gevallen. Zo worden de onderzoekslasten voor bedrijven en overheden verminderd.

De Uithof in Utrecht

Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Programma Omgevingswet van start bij RIVM

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu