RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Regiobijeenkomsten resultaten 13de evaluatierapport LETB

Publicatiedatum: 18 november 2014
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Het Landelijk Evaluatie Team Borstkanker (LETB) evalueert eens in de vier jaar het bevolkingsonderzoek borstkanker. Begin 2014 werd het meest recente rapport,
het 13de evaluatierapport gepubliceerd. Inmiddels is er ook een volledig Engelstalige versie.

In samenwerking met de screeningsorganisaties verzorgen het LETB en het RIVM in alle vijf de regio's bijeenkomsten om de resultaten van de evaluatie op een heldere manier over het voetlicht te brengen. Hierbij wordt zo veel mogelijk ingezoomd op de regio-specifieke resultaten. De bijeenkomsten worden gehouden voor met name screeningsradiologen, MBB-ers in de screening, stafleden en onderzoekers en soms betrokken professionals uit de zorg. Er zijn inmiddels drie bijeenkomsten geweest. De resultaten, maar ook de recente media-aandacht, leveren nuttige en levendige discussies op. Op 21 en 26 november vinden de regiobijeenkomsten van Bevolkingsonderzoek Zuid-West en Noord plaats.

 

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Regiobijeenkomsten resultaten 13de evaluatierapport LETB

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu