RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Terugblik deelname darmkankercongres Wenen

Publicatiedatum: 18 november 2014
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Op vrijdag 17 oktober jl. namen vanuit het RIVM-CvB Marie-Louise Heijnen, Monique van Wieren en Lydia Paauw deel aan het congres van de World Endoscopy Organisation in Wenen.

Twee keer per jaar komen tijdens dit congres mensen bijeen vanuit de hele wereld, die betrokken zijn bij darmkankerscreening: MDL-artsen, pathologen, klinisch chemici, leveranciers ontlastingstesten en mensen vanuit zusterorganisaties van het RIVM en screeningsorganisaties. Het doel van dit congres is ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Marie-Louise heeft samen met Iris Lansdorp-Vogelaar van Erasmus MC twee presentaties gegeven. Eén over de achtergrond van het verhogen van de afkapwaarde en een over de resultaten van het eerste half jaar. Beide presentaties werden goed ontvangen. De capaciteitsproblematiek werd herkend en men was onder de indruk van de gedegen wijze waarop we de keuze om de afkapwaarde te verhogen hebben onderbouwd en de snelheid waarmee resultaten bekend zijn. Het was een inspirerende en nuttige bijeenkomst.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Terugblik deelname darmkankercongres Wenen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu